หินสีเทาไทเทเนียม ติดตั้งแบบลายอิฐ

฿959.79 /กล่อง

รหัสสินค้า: LM142 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หิน ไททาเนียมเป็นหินควอตซ์จากบราซิล หินนี้มีความซับซ้อนและล้ำค่าแสดงครัสตัลของไททาเนียม เส้นควอตซ์สีขาวบริสุทธิ์สร้างการออกแบบและการเคลื่อนไหวแบบไม่มีที่สิ้นสุด S&R 1000-G พื้นผิวพื้นเผยให้เห็นลายของหิน
ขนาด 125x333x7mm
จา นวนชิ้นต่อกล่อง กระเบื้องและแผ่นปิด+D4:E11
m2 หรือ m ต่อกล่อง 0.25
ป้องกนัรอยเป้ือน การปกป้ องระยะยาวที่ผลิตในประเทศเยอรมนีนา ไปใชใ้ นโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collection คิ้วบัว เป็นหินธรรมชาติที่มีรูปแบบขนาดเล็ก ซึ่งช่วยให้คุณสร้างลวดลายที่โดดเด่นสำหรับพื้นและผนังได้ พวกเขาจะปรับปรุงห้องน้ำ ผนังทีวี ห้องครัว และตู้กับข้าว นี่คือหินธรรมชาติที่คัดสรรมาอย่างประณีตนำเข้าจากยุโรปและบราซิลซึ่งผ่านการชุบด้วยพื้นผิว ซึ่งนำลักษณะตามธรรมชาติของหินเหล่านี้มาใช้และทำให้พวกเขาอบอุ่นและเป็นที่รัก
เน้ือหิน พ้ืนผิวน้ีการบดหยาบของพ้ืนผิวเผยใหเ้ห็นธรรมชาติที่แทจ้ริงของหิน
แรงบนั ดาลใจรูปแปป รูปแบบการติดตั้งได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบส่วนหน้าอาคารแบบยุโรปคลาสสิก ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเหนือกาลเวลา การใช้งานกับผนังสามารถเสริมด้วยบัวที่ด้านล่าง ราวของเราที่ความสูง 1 ม. และคอร์นิชที่เชื่อมต่อกับเพดานนี้ จะสร้างผนังสไตล์คลาสสิกที่่หรูหรา
ป้องกนัรอยเป้ือน การปกป้ องระยะยาวที่ผลิตในประเทศเยอรมนีนา ไปใชใ้ นโรงงาน
การใชง้าน ผนงัภายในภายนอก
การติดต้งัผนง กาวซีเมนต์ เวเบอร์สโตน กาวซีเมนต์ ไวท์เทนนิ่ง หนา 5 มม.
รอยต่อหิน 0.5mm
อุปกรณ์ เกรียงหวีร่อง V ขนาด 3x3mm
การติดต้งัพ้ืน กาวซีเมนต์ เวเบอร์สโตน กาวซีเมนต์ ไวท์เทนนิ่ง หนา 5 มม.
รอยต่อหิน 2mm
อุปกรณ์ เกรียงหวีร่อง V ขนาด 3x3mm